bijzonder

groen

genieten

Bosrijk groen genieten

met hoogteverschillen

Boekel

Levensbestendige tuin waar het groen en bosrijk genieten is. De opdrachtgevers hebben op dit perceel te maken met grote hoogteverschillen. Er zijn bestaande bomen aanwezig die gehandhaafd moeten blijven.

De opdrachtgevers willen een levensbestendige  tuin, waarin het groen en bosrijk genieten is.